The bucks

Koziołki na Ratuszu. Poznań godzina 12:00. Stary Rynek.

The bucks on the Town Hall. Poznan, 12:00. Old Market

turysciweb-copy