The day of questions dawns

Dużo pytań. Brak odpowiedzi.

Wszystko staje się jaśniejsze.

Z NIĄ. Na Dalekim Wschodzie.

/

Many questions. No answers.

Everything is becoming brighter.

With HER.  In the Far East.

Poznań, Fredry.

daleki-wschod