Adrian Wykrota

video ergo sum

Tag: ulica

Slow down

Zwolnij.

Poznań. Fredry.

/

Slow down.

Poznan. Fredry. bezglowy

Over the problem.

Przychodzi czas na zmierzenie się z kryzysem. Czy on istnieje? To temat na inną dyskusję.

Może dobrze byłoby unosić się nad ziemią i mieć problemy w nosie?

Nie wiem. On wie.

/

It is  time to face the crisis. Does it really exist? This is the subject for another discussion.

Maybe it will be good to fly over the sidewalk and take problems away from a head?

I do not know. He knows. moonwalk

MVZEVM

Człowiek.

Muzeum.

Muzeum człowieka?

Ludzkie życie wypisane na kartce :
„Jestem bezdomnym, zbieram na życie jak w Madrycie i na chleb. Dziękuję!”

/

The Human.

A museum.

The Human Museum?

Life of that Human placed on the piece of paper :

„I am homeless, I am collecting money for life, like in Madrid and for a bread. Thank you. ”

Muzeum