The watering hole

Wodopój. Poznań. Wiosna. Stary Rynek.

/

The watering hole. Poznan. Spring. Old Market

wodopojweb